X
تبلیغات
♥عـاشــــق اســــتـقـلـال♥ - روزنامه استقلال جوان

روزنامه استقلال 27 فروردین 1393

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 93/01/27 - 14:59

روزنامه استقلال 25 فروردین 1393

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 93/01/26 - 15:22

روزنامه استقلال 25 فروردین 1393

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 93/01/25 - 14:59

روزنامه استقلال 24 فروردین 1393

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 93/01/24 - 14:58

روزنامه استقلال 23 فروردین 1393

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 93/01/23 - 14:59

روزنامه استقلال 21 فروردین 1393

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 93/01/21 - 13:27

روزنامه استقلال 20 فروردین 1393

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 93/01/20 - 14:52

روزنامه استقلال 19 فروردین 1393

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 93/01/19 - 14:58

روزنامه استقلال 18 فروردین 1393

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 93/01/18 - 14:51

روزنامه استقلال 17 فروردین 1393

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 93/01/17 - 14:56

روزنامه استقلال 16 فروردین 1393

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 93/01/16 - 15:9

روزنامه استقلال 28 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/28 - 12:18

روزنامه استقلال 27 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/27 - 12:32

روزنامه استقلال 26 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/26 - 11:0

روزنامه استقلال 25 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/25 - 12:47

ویژه نامه نوروزی استقلال 1393

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/24 - 15:13

روزنامه استقلال 22 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/22 - 12:12

روزنامه استقلال 21 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/21 - 15:8

روزنامه استقلال 20 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/20 - 12:59

روزنامه استقلال 19 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/19 - 15:36

روزنامه استقلال 18 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/18 - 15:6

روزنامه استقلال 17 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/17 - 14:52

روزنامه استقلال 15 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/15 - 15:58

روزنامه استقلال 14 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/14 - 15:8

روزنامه استقلال 13 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/13 - 15:3

روزنامه استقلال 12 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان

دکتر امین نوروزی در خصوص وضعیت مصدومیت آندرانیک تیموریان اعلام کرد با توجه به اینکه آندرانیک تیموریان نه ماه قبل تحت عمل جراحی سنگین از ناحیه دست قرار گرفته و متاسفانه در همان ناحیه در محل یکی از پیچ‌های جراحی دچار ترک‌خوردگی بسیار کوچک شده بود، با توجه به اینکه تیموریان درد شدیدی داشت، نظر جراح ایشان نیاز به ترمیم این قسمت بود و آندرانیک تیموریان امروز مورد عمل جراحی قرار گرفت.

معاون پزشکی ورزشی استقلال در ادامه گفت:‌ بنا به نظر جراح ایشان تیموریان می‌تواند بعد از جراحی که سه تا چهار هفته است به دوره فعالیت خود برگردد.


برچسب‌ها: روزنامه ورزشی, استقلال جوان, امروز, آندارنیک تیموریان, نفت تهران
نویسنده: یـاســـی | 92/12/12 - 15:15

روزنامه استقلال 11 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/11 - 15:10

روزنامه استقلال 10 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/10 - 15:3

روزنامه استقلال 08 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/08 - 11:57

روزنامه استقلال 07 اسفند 1392

دسته بندی : روزنامه استقلال جوان
نویسنده: یـاســـی | 92/12/07 - 14:48

آخرین مطالب

 

لینکستان

درباره ما